Vrienden, Businesspartners en Premiumsponsors

Klamuze is een stichting zonder winstoogmerk en gedreven door vrijwilligers. Het doel is in een bijzondere ambiance klassieke- en jazzmuziek ten gehore te brengen waarbij met name aandacht wordt besteed aan getalenteerde ensembles en aan vernieuwende arrangementen. Daarmee wordt het publiek in de wijde omgeving van de Duin & Bollenstreek op vier zondagmiddagen in het winterseizoen in staat gesteld om op een  laagdrempelige manier te genieten van hoogstaande muziek, en dat op een bijzondere locatie. De concerten zijn inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingspunt om trots op te zijn.

De Stichting Klamuze rekent, naast de entreegelden, graag op bijdragen (sponsoring) om de vereiste kwaliteit van de concerten en ambiance binnen een gezonde exploitatie mogelijk te maken. Er zijn drie vormen van sponsoring: 

Vrienden van Klamuze leveren een vrijwillige extra bijdrage van € 25,00 per jaar als blijk van sympathie voor de intiatieven en inspanningen van Klamuze. Zij ontvangen:
    - het recht op aangewezen zitplaatsen, zie pagina 27 in het programmaboekje
    - voorrang bij het toewijzen van abonnementen en losse kaarten

Businesspartners sponsoren Klamuze met één of meerdere modules. De modules bieden de gelegenheid met uw bedrijfsteam of relaties concerten te bezoeken. De bijdrage per module is      € 475,00 exclusief BTW. Voor iedere volgende module geldt een reductie van € 25,00, de bijdrage voor twee modules is  € 925,00 en voor drie modules € 1350,00. Deze Businesspartners ontvangen:
    - per module het recht op acht (8) toegangskaarten per seizoen, vrij te besteden over de
      concertserie
    - netwerkontvangst in de Vipruimte voor het concert en in de pauze
    - aangewezen plaatsen in het "sponsor vak", zie pagina 27 van het programmaboekje
    - het recht op het plaatsen van een logo in het programmaboekje, op de
      nieuwsbrieven, 
op de website en op de presentatieschermen in de foyer tijdens de concerten
Desgewenst kunnen de modules worden uitgebreid met een lunch en/of diner in Huis ter Duin voor of na het concert. Klamuze bemiddelt hierin graag om tot een passend arrangement te komen.

Premiumsponsors zijn de hoofdsponsors van Klamuze en krijgen afhankelijk van hun sponsorbijdrage een aanbod met tegenprestaties waaronder: 
    - het recht op een aantal toegangskaarten per seizoen, vrij te besteden over de concertserie
    - netwerkontvangst in de Vipruimte voor het concert en in de pauze
    - aangewezen plaatsen in het "sponsor vak", zie pagina 27 van het programmaboekje
    - naast de presentatiemogelijkheden als bij de businesspartners het recht op het
      adverteren in het programmaboekje en op de schermen in de foyer. Bovendien worden
      premiumsponsors genoemd tijdens de concerten en hebben zij de mogelijkheid op de
      concertdagen eigen promotiemateriaal te plaatsen of te verspreiden

Vrienden kunnen zich aanmelden door een bedrag van € 25,00 over te maken of de ingevulde antwoordkaart op pagina 23 van het programmaboekje op te sturen.

Businesspartners worden sponsor door de bijdrage voor één of meerdere modules, vermeerdert met de BTW over te maken. U ontvangt daarna een factuur voor uw adminstratie.
De bankrekening is NL52 RABO 034 69 70 350 t.n.v. Stichting Klamuze te Noordwijk.
Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen door een mail te sturen naar info@klamuze.nl, of de antwoordkaart in te vullen en te verzenden.

Ook uw belangstelling om Premiumsponsor van Klamuze te worden kunt u via de antwoordkaart uiten, wij maken dan graag een afspraak met u.

De sponsorbijdragen van Businesspartners en Premiumsponsors zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Huis ter Duin
Tango Rosa Rio in oktober 2010
Businesspartners en Premiumsponsors