De Stichting Klamuze (Klassieke Muziek aan Zee) organiseert sinds 1993 jaarlijks buiten de zomerperiode drie klassieke concerten en één jazzconcert in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Deze concerten vinden plaats op zondagmiddagen in de maanden oktober/november, december, februari en maart. Om de kwaliteit van de concerten te waarborgen maakt de stichting dankbaar gebruik van haar adviseurs Henk Meutgeert en Noortje Olof. De eerste is gastdirigent van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en verzorgt zelf steevast het traditionele jazzconcert in februari.

Naast de inkomsten uit entreegelden worden de kosten van de evenementen gedekt uit de bijdragen van sponsors en businesspartners en uit de donaties van een groot en groeiend aantal "Vrienden van Klamuze". Wij danken hen allen voor hun welwillende ondersteuning.

De stichting functioneert zonder winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:                         Contactgegevens:
Hans van Weezel, voorzitter
Aart van den Berg, penningmeester
Ruud Vink, secretaris


  Stichting Klamuze
Postbus 125
2200 AC Noordwijk
Telefoon 071-2400200

info@klamuze.nl
www.klamuze.nl

 


Huis ter Duin
Noortje Olof
Henk Meutgeert